Selecteer een pagina
Uitvaartvereniging

Buitenpost

Opgericht op 5 juli 1911

Stichting Begraafplaatsen

De begraafplaatsen in Buitenpost bevinden zich aan de Kuipersweg en de Jeltingalaan.
Het beheer van de begraafplaatsen in Buitenpost is ondergebracht in de Stichting Beheer Begraafplaatsen Buitenpost. De Stichting is krachtens haar doelstelling belast met het onderhoud-,beheer-en exploitatie van de begraafplaatsen en de verkoop van grafrechten. Volgens de statuten wordt het bestuur gevormd door personen die ook bestuurslid zijn van de Uitvaartvereniging Buitenpost. Allerlei zaken van praktische aard zijn neergelegd in een Reglement op de Begraafplaatsen.

 

Jolanda Dam

Een uitvaart van een naaste is iets waar je liever niet over nadenkt en het is ook niet iets waar je graag over spreekt. Dus op het moment dat een dierbaar persoon overlijdt is het zaak dat ik als uitvaartverzorger heel goed luister, aanvoel en doorvraag wat de wensen van de overledene waren of zouden kunnen zijn. Ook u, als nabestaande, heeft wellicht bepaalde ideeën die u ten uitvoer wil laten brengen. Een mooie, persoonlijke uitvaart is het laatste wat u uw naaste kunt geven. Ik zoek graag met u naar de mogelijkheden en ik probeer u, in de korte tijd die er is tot het definitieve afscheid, met raad en daad bij te staan. Juist omdat er rond deze verdrietige en pijnlijke periode veel hectiek om u heen is, wil ik u zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij staan respect en vertrouwen bij mij bovenaan. 

 

Bij geen gehoor is de tweede bode beschikbaar

Akke de Haan

Bode

Wie zijn wij en wat doen wij?

Doelstelling van de vereniging is het verzorgen van uitvaarten op waardige wijze, overeenkomstig de wensen van de overledene en de nabestaanden. In nauw overleg met de nabestaanden worden zaken geregeld, zoals rouwkaarten, de laatste verzorging, advertenties, de kist, bloemen en de voorbereiding van de wijze waarop de uitvaart zal plaatsvinden.

De uitvaarten worden voor de leden van de uitvaartvereniging verzorgd zonder winstoogmerk.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. De eerste dagen na het overlijden van een dierbare zijn vaak verwarrend en druk. Er is verdriet om het verlies en toch moeten er veel praktische zaken worden geregeld om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden deze taak op zich.

Op de achtergrond regelen de mensen van “Uitvaartvereniging Buitenpost” praktische zaken zoals het doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, het laten maken van de rouwbrieven, het bestellen van de kist, het plaatsen van de advertentie(s) en de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Dit alles gebeurt steeds in nauw overleg met de nabestaanden.

Bestuur

W.v.d.Wal

Voorzitter

B. Kempenaar – van Lune

Penningmeester

mw. A. Postmus

Bestuurslid

A. Stiksma

Beheerder Begraafplaatsen

S. Bloemhof

2e Beheerder Begraafplaatsen

Contact

Contact